Goede doel
Somival    

Als organisatie hebben we ervoor gekozen om onze Beat Run aan een goed doel te koppelen die in de lijn ligt van ons evenement.
Onze voorkeur gaat uit naar SOMIVAL (Sport, Ontspanning voor MInderVALiden) een sportclub die sport en ontspanning aanbiedt aan alle mensen met een handicap en/of verminderde mobiliteit. 

SOMIVAL richt zich naar alle groepen handicap:

  • mensen met een motorische handicap
  • mensen met een visuele handicap
  • mensen met een auditieve handicap
  • mensen met een verstandelijke handicap

Naast recreatieve sportbeoefening kan men bij SOMIVAL ook aan competitie doen. Op hun website onder de rubriek ‘Sporten’ is hierover meer informatie te vinden.
Buiten sport biedt SOMIVAL ook tal van ontspanningsactiviteiten aan die bijdragen tot een familiale sfeer, vriendschap en gezelligheid.
Op regelmatige tijdstippen worden vormingsmomenten georganiseerd voor de begeleiders, zoals veiligheid in en rond het zwembad, SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), LORM (communicatie met doof blinden), etc.

SOMIVAL krijgt de steun van de stad Waregem voor het gebruik van de sportinfrastructuur. De noodzakelijke middelen voor de werking van de club (aangepast materiaal en transport) wordt gefinancierd door eigen acties, partners en een beschermcomité, alsook serviceclubs, organisaties en privé initiatieven die SOMIVAL als goed doel steunen.

 

 

Meer info: www.somival.be